Seleccionar página

Els propers 26 i 27 de setembre se celebrarà a Sant Joan de les Abadesses la primera Trobada d’Entitats catalanes de la Xarxa Educació Pirineus Vius.

La Trobada es concep com un espai de confluència entre professionals de l’educació ambiental dels Pirineus i el seu àmbit d’influència.

És per això que el primer dia al matí es proposa un programa de jornada oberta a tothom. El 26 a la tarda i tot el 27 al matí es planteja un programa de treball adreçat només als membres de la Xarxa.

Durant la jornada es preveu la presentació de la Xarxa i una sessió de treball d’exposició i intercanvi de projectes duts a terme per membres d’aquesta.

Durant la trobada dels membres de la Xarxa,  es tractaran diversos temes d’interès, consultats i consensuats prèviament amb les entitats membres: en el marc del projecte ADNPYR es vol aprofitar l’expertesa dels membres de la Xarxa per enriquir i millorarl’Estratègia d’Educació Ambiental als Pirineus i es pretén fer una valoració de la campanya Piribus fins al moment.

En l’àmbit formatiu es preveu una ponència sobre noves formes de difusió i promoció de les entitats.

Està programat també un taller d’anàlisi, diagnosi i propostes de millora de la Xarxa catalana i la presentació d’altres experiències de treball en xarxa.

Podeu veure més informació a: Agenda medi ambient

#trobadaXEPVCat